NUEVO teléfono de contacto +34 697 45 73 36 info@tantrix.es

Tantrix Puzzle Pack detalleHan passat diversos anys que el rang de productes *Tantrix s’havia quedat estancat en els clàssics productes del *Game *Pack, Discovery, *Xtreme i *Match. Ara hem llançat la nova proposta de joc Puzle *Pack. El Puzle *Pack està format per un *pack de 14 fitxes *Tantrix amb les línies en groc, verd i blau i permet jugar a *Tantrix de 4 formes molt divertides i entretingudes.

  1. Està la proposta clàssica dels Discovery, on se solucionen 10 puzles i amb cada peça afegida es complica la solució.
  2. Tantrix Puzzle Pack cajaLa segona proposta, i aquí ve la gran novetat, és el joc *Challenge. El *Challenge està format per 12 targetes amb reptes de diferents nivells de dificultat, on el jugador ha de solucionar els dos reptes de cada targeta. Primer de tot es replica el puzle tal com està dibuixat en la targeta i a continuació s’ha d’anar buscant la solució de tancar un circuit en un dels dos colors proposats. Una vegada solucionat el primer repte, s’intenta aconseguir el segon repte en base de la mateixa proposta. Les targetes estan dibuixades de tal forma que en dues d’elles, sense indicar-ho expressament, també es pot solucionar el tercer color.
  3. En ser 14 fitxes i tenir una bossa opaca, també es proposa la guardonada manera de joc Solitari. En el joc solitari, el jugador treu 7 fitxes a l’atzar de la bossa i intenta preparar la solució d’un dels tres colors, intentant tancar un circuit. Ara retira les 7 fitxes restants una a una i les afegeix al muntatge inicial, intentant tancar el circuit amb la 14a fitxa.
  4. La manera *Quest és el repte absolut, que es basa en la manera de jugar el Solitari, només que es comença directament agafant les fitxes una a una de la bossa, sense tenir l’opció de preveure un possible circuit. Aquest repte se sol poder solucionar una vegada experimentat molt amb el *Tantrix i així poder tancar un dels tres colors del circuits.

El nou *pack conté les 14 fitxes de baquelita, les 12 targetes repto, una bossa de niló de viatge i les instruccions. Fichas Tantrix Puzzle Pack