NUEVO teléfono de contacto +34 697 45 73 36 info@tantrix.es

 

Tantrix a les escoles

 

L’any 1.994 Tantrix va ser sotmès a un detallat programa de proves i anàlisis en grups d’escolars a França. L’estudi va concloure que Tantrix es útil, versàtil i una divertida eina de treball per al desenvolupament de la lògica, el raonament, la discriminació visual i les habilitats d’observació.

El 1.996 Tantrix va guanyar el “National Parenting Association Award” a Estats Units i l’any 2.003 va guanyar el Premi d’Or atorgat per la UK “Good Toy Guide”, una publicació que sotmet als jocs candidats als premis a un rigorós test de proves de joc a nens i adults per determinar els guanyadors.

I es que, a mes de la vessant lúdica, Tantrix també ofereix una vesant didàctica i educativa molt interesant, i per a donar-la a conèixer hem creat la Guia d’Activitats Escolars.

La Guia proposa una sèrie d’activitats pensades perquè els mestres i educadors puguin utilitzar Tantrix a classe, i introduir als seus alumnes conceptes de matemàtiques i geometria d’una forma amena, lúdica i divertida. S’hi poden trobar des d’activitats molt simples, pensades per a nens a partir de 3 anys, i progressivament va augmentant el nivell de dificultat fins a plantejar problemes per a nens de fins a 12 – 14 anys.

Aquestes son algunes de las oportunitats educatives que ofereix Tantrix:

  • Animar a la comparació entre las fitxes.
  • Identificar les similituds i les diferencies.
  • Ordenar i classificar les fitxes.
  • Reconèixer els models en dos dimensions.
  • Desenvolupar el raonament lògic i sistemàtic.
  • Propietats de la rotació i la simetria.
  • Desenvolupar l’habilitat de cooperació.
  • Desenvolupar l’observació i la memòria.
  • Participació en equips de resolució de problemes.
  • Potenciar la motivació i la perseverança.

De fet, cada dia son mes les escoles, centres de teràpia ocupacional, centres geriàtrics, etc. que ja han descobert les múltiples possibilitats que els ofereix Tantrix i l’estan  utilitzant com a eina de suport en les activitats que realitzen.

Aquí pots descarregar-te la Guia d’Activitats Escolars en format PDF.